Diagnostyka radiologiczna

Badania rentgenowskie oraz ich właściwe odczytanie często decydują o trafnej diagnozie, a tym samym o właściwym kierunku leczenia. Rentgenodiagnostyka wspomaga i uzupełnia badanie wewnątrzustne, ukazując miejsca niedostępne podczas rutynowego przeglądu jamy ustnej.

W Medyk Stomatologia dysponujemy nowoczesnym aparatem Orthophos SL 3D. Zdjęcia wykonane za pomocą tego aparatu gwarantują:

  • wysoką rozdzielczość otrzymanego obrazu
  • bardzo niską dawkę promieniowania jonizującego
  • krótki czas skanowania
  • szeroki zakres badań

W Medyk Stomatologia wykonujemy następujące badania RTG stomatologiczne:

  • RTG punktowe (RVG)
  • zdjęcie panoramiczne (pantomogram)
  • zdjęcie cefalometryczne
  • tomografia 3D (CBCT*) – zakres 5 cm
  • tomografia 3D (CBCT) – zakres 8 cm
  • tomografia 3D (CBCT) – zakres 11 cm

*CBCT – tomografia stożkowa (3D)

Radiologia (pantomogram, tomografia 3D) 

Rzeszów, al. Rejtana 53
tel. 509 891 243
tel. 519 735 114
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 31
tel.17 853 59 10

Zdjęcia punktowe RVG pojedynczego zęba:

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 31
tel. 17 853 59 10